Art. 78. - [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  78.  [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia]
§  1. 
Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.
§  2.  6
 Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 oraz skazanego, wobec którego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności, po odbyciu trzech czwartych kary.
§  3. 
Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.
6 Art. 78 § 2 zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1855) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.