[Samowolne dysponowanie środkami walki] - Art. 358. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 358. - [Samowolne dysponowanie środkami walki] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  358.  [Samowolne dysponowanie środkami walki]
§  1. 
Żołnierz, który samowolnie dysponuje bronią, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki,

podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. 
Żołnierz, który samowolnie zabiera broń, amunicję, materiał wybuchowy lub inny środek walki,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.