Art. 324. - [Środki karne] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  324.  [Środki karne]
§  1. 
Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także:
1)
(uchylony);
2)
wydalenie z zawodowej służby wojskowej;
3)
degradacja.
§  2. 
Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.