Art. 32. - [Katalog kar] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  32.  [Katalog kar]

Karami są:

1)
grzywna;
2)
ograniczenie wolności;
3)
pozbawienie wolności;
4)
25 lat pozbawienia wolności;
5)
dożywotnie pozbawienie wolności.