[Kontratyp rozkazu wojskowego] - Art. 318. - Kodeks karny. - Dz.U.2021.2345 t.j. - OpenLEX

Art. 318. - [Kontratyp rozkazu wojskowego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Art.  318.  [Kontratyp rozkazu wojskowego]

Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo.