[Uruchomienie impulsów telefonicznych] - Art. 285. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 285. - [Uruchomienie impulsów telefonicznych] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  285.  [Uruchomienie impulsów telefonicznych]
§  1. 
Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. 
Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.