[Kradzież z włamaniem] - Art. 279. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 279. - [Kradzież z włamaniem] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  279.  [Kradzież z włamaniem]
§  1. 
Kto kradnie z włamaniem,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2. 
Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.