[Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł] - Art. 277a. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 277a. - [Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  277a.  [Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł]
§  1. 
Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§  2. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.