[Zakłócenie systemu komputerowego] - Art. 269a. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 269a. - [Zakłócenie systemu komputerowego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  269a.  [Zakłócenie systemu komputerowego]

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.