[Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP] - Art. 264a. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 264a. - [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  264a.  [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP]
§  1. 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 
W wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.