[Zbezczeszczenie zwłok] - Art. 262. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 262. - [Zbezczeszczenie zwłok] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  262.  [Zbezczeszczenie zwłok]
§  1. 
Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. 
Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.