[Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej] - Art. 257. - Kodeks karny. - Dz.U.2021.2345 t.j. - OpenLEX

Art. 257. - [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Art.  257.  [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.