[Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] - Art. 246. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 246. - [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  246.  [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego]

Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.