[Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] - Art. 238. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 238. - [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  238.  [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie]

Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.