[Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo] - Art. 235. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 235. - [Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  235.  [Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo]

Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.