[Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu] - Art. 226. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 226. - [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  226.  [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu]
§  1. 
Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  2. 
Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.