[Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] - Art. 222. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 222. - [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  222.  [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza]
§  1. 
Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. 
Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.