[Nietykalność cielesna] - Art. 217. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 217. - [Nietykalność cielesna] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  217.  [Nietykalność cielesna]
§  1. 
Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  2. 
Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§  3. 
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.