[Zmuszenie do uprawiania prostytucji] - Art. 203. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 203. - [Zmuszenie do uprawiania prostytucji] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  203.  [Zmuszenie do uprawiania prostytucji]

Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.