Art. 202. - [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  202.  [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych]
§  1.  27
 Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§  4. 
Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  4a. 
Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  4b.  28
 Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§  4c. 
Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.
§  5. 
Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
27 Art. 202 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.818) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 maja 2023 r.
28 Art. 202 § 4b zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.818) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 maja 2023 r.