[Propagowanie pedofilii] - Art. 200b. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 200b. - [Propagowanie pedofilii] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  200b.  [Propagowanie pedofilii]

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.