[Groźba karalna] - Art. 190. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 190. - [Groźba karalna] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  190.  [Groźba karalna]
§  1. 
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. 
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.