[Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] - Art. 178. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 178. - [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  178.  [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku]
§  1. 
Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
§  2. 
(uchylony).