[Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego] - Art. 178b. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 178b. - [Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  178b.  [Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego]

Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.