Art. 174. - [Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.17 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  174.  [Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji]
§  1. 
Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.