[Wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi] - Art. 171. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 171. - [Wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  171.  [Wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi]
§  1. 
Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.
§  3. 
Tej samej karze podlega, kto przedmioty określone w § 1 odstępuje osobie nieuprawnionej.