[Karalność przygotowania] - Art. 168. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 168. - [Karalność przygotowania] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  168.  [Karalność przygotowania]

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 lub w art. 167 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.