[Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji] - Art. 167. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 167. - [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  167.  [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji]
§  1. 
Kto umieszcza na statku wodnym lub powietrznym urządzenie lub substancję zagrażającą bezpieczeństwu osób lub mieniu znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku urządzenie nawigacyjne albo uniemożliwia jego obsługę, jeżeli może to zagrażać bezpieczeństwu osób.