Art. 164. - [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2020 r. do: 21 czerwca 2021 r.
Art.  164.  [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia]
§  1. 
Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.