Art. 161. - [Narażenie człowieka na zarażenie] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  161.  [Narażenie człowieka na zarażenie]
§  1. 
Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. 
Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  4. 
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.