Art. 161. - [Narażenie człowieka na zarażenie] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.17 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2024 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  161.  [Narażenie człowieka na zarażenie]
§  1. 
Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV lub dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie tym wirusem lub taką chorobą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§  4. 
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.