Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1950 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 29 maja 2020 r.
Art.  161.  4 [Narażenie człowieka na zarażenie]
§  1.  Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2.  Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  4.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
4 Art. 161 zmieniony przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.