[Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] - Art. 160. - Kodeks karny. - Dz.U.2021.2345 t.j. - OpenLEX

Art. 160. - [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Art.  160.  [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo]
§  1. 
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. 
Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  4. 
Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
§  5. 
Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.