[Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] - Art. 137. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 137. - [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  137.  [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego]
§  1. 
Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.