[Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP] - Art. 135. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 135. - [Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  135.  [Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP]
§  1. 
Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 
Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.