[Zamach stanu] - Art. 127. - Kodeks karny. - Dz.U.2021.2345 t.j. - OpenLEX

Art. 127. - [Zamach stanu] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Art.  127.  [Zamach stanu]
§  1. 
Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§  2. 
Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.