[Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej] - Art. 123. - Kodeks karny. - Dz.U.2021.2345 t.j. - OpenLEX

Art. 123. - [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2345 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.
Art.  123.  [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej]
§  1. 
Kto, naruszając prawo międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa wobec:
1)
osób, które składając broń lub nie dysponując środkami obrony poddały się,
2)
rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób duchownych,
3)
jeńców wojennych,
4)
ludności cywilnej obszaru okupowanego, zajętego lub na którym toczą się działania zbrojne, albo innych osób korzystających w czasie działań zbrojnych z ochrony międzynarodowej,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§  2. 
Kto, naruszając prawo międzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 ciężki uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, dokonuje na nich, nawet za ich zgodą, eksperymentów poznawczych, używa ich do ochraniania swoją obecnością określonego terenu lub obiektu przed działaniami zbrojnymi albo własnych oddziałów lub zatrzymuje jako zakładników,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.