Art. 121. - [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.17 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  121.  [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami]
§  1. 
Kto, wbrew zakazom prawa międzynarodowego lub przepisom ustawy, wytwarza, gromadzi, nabywa, zbywa, przechowuje, przewozi lub przesyła środki masowej zagłady lub środki walki bądź prowadzi badania mające na celu wytwarzanie lub stosowanie takich środków,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.