[Spoczywanie biegu przedawnienia] - Art. 104. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - [Spoczywanie biegu przedawnienia] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  104.  [Spoczywanie biegu przedawnienia]
§  1. 
Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.
§  2. 
(uchylony).