[Przedłużenie przedawnienia karalności] - Art. 102. - Kodeks karny. - Dz.U.2022.1138 t.j. - OpenLEX

Art. 102. - [Przedłużenie przedawnienia karalności] - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  102.  [Przedłużenie przedawnienia karalności]

Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.