Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi. - Rozdział 40 - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Rozdział 40 - Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.

Rozdział  XL.

Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi.

Żołnierz, który nadużywa swych uprawnień w celu wyrządzenia dolegliwości podwładnemu lub młodszemu stopniem,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Żołnierz, który znieważa podwładnego lub młodszego stopniem, będących w służbie lub sam będąc w służbie albo w obecności innych żołnierzy,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Żołnierz, który uderza podwładnego lub młodszego stopniem albo w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.