Stosunek do ustaw szczególnych. - Rozdział 18 - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Rozdział 18 - Stosunek do ustaw szczególnych. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.

Rozdział  XVIII.

Stosunek do ustaw szczególnych.

Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do przestępstw przewidzianych w innych ustawach, jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych.