Art. 80. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 80. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  80.
§  1.
Karę pozbawienia wolności wykonuje się w zakładach karnych według zasady indywidualizacji metod i środków oddziaływania penitencjarnego, tak aby wpływała ona wychowawczo na skazanego, kształtowała jego właściwy stosunek do pracy, wdrażała go do przestrzegania porządku prawnego i tym samym przeciwdziałała ponownemu popełnieniu przestępstwa.
§  2.
Skazany ma obowiązek pracy lub nauki oraz przestrzegania porządku w zakładzie.