Art. 53. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 53. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  53.

Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.