Art. 35. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 35. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  35.

Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może zobowiązać skazanego:

1)
do naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej przestępstwem,
2)
do przeproszenia pokrzywdzonego.