Art. 33. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 33. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  33.
§  1.
Kara ograniczenia wolności trwa najmniej 3 miesiące, najwyżej 2 lata; wymierza się ją w latach i miesiącach.
§  2.
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1)
nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2)
jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
3)
jest pozbawiony prawa sprawowania funkcji w organizacjach społecznych,
4)
ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.