Art. 328. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 328. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  328.
§  1.
Żołnierz, który samowolnie dysponuje przedmiotem swego osobistego wyposażenia, w szczególności przedmiot taki zbywa, zastawia lub go użycza innej osobie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.
Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.