Art. 325. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 325. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  325.
§  1.
Żołnierz, który, będąc wyznaczony do służby, narusza obowiązek wynikający z przepisu lub zarządzenia regulującego tok tej służby,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.
Jeżeli następstwem czynu jest szkoda, której wyznaczona służba miała zapobiec, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  3.
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek dowódcy jednostki.