Art. 32. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 32. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  32.
§  1.
Kara pozbawienia wolności trwa najmniej 3 miesiące, najwyżej 15 lat.
§  2.
Karę pozbawienia wolności poniżej roku wymierza się w miesiącach, a powyżej roku - w latach i miesiącach.