Art. 315. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 315. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  315.
§  1.
Żołnierz, który znieważa przełożonego albo okazuje mu lekceważenie gestem, słowem lub w inny sposób,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.
Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki lub na wniosek pokrzywdzonego.