Art. 289. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 289. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  289.
§  1.
Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa nie zawiera przepisów odmiennych.
§  2.
Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową.