Art. 26. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 26. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  26.
§  1.
Nie stanowi przestępstwa czyn, którego społeczne niebezpieczeństwo jest znikome.
§  2.
W wypadku określonym w § 1 nie wyłącza się odpowiedzialności sprawcy przed innym organem państwowym, instytucją albo organizacją społeczną w zakresie ich właściwości.